Styrkeforholdet mellom deg som jobbsøker og jobbformidlingsselskapene endrer seg … i din favør!

Vi har sett det skje, ikke bare i våre private liv men også med hele næringer gjennom flere tiår. Digital teknologi og kunstig intelligens endrer for alltid våre måter å løse oppgaver, samhandle og kommunisere. Enkelte arbeidsfunksjoner forsvinner samtidig som helt nye tar form. Vi kjenner dette som «strukturelle endringer». Gode eksempel på bransjer som har gjennomlevd store strukturelle endringer er finanstjenester, media, reiseliv og selvsagt butikker som stadig flytter fra lokaler i gatemiljø til nettsteder. Styrkeforhold og maktbalanser endres radikalt og snur konvensjonelle handlemønstre på hode.

Nettopp nå skjer en stille revolusjon rett under nesen på store deler av rekrutteringsbyråene og bemanningsbransjen, ikke bare i Norge men en stor del av den vestlige verden. Fordi rekruttering og bemanningsbransjen grunnleggende jobber og fungerer slik den også gjorde for tjue år siden vil endringene innebære store konsekvenser for mange av aktørene men også skape positive effekter for både jobbsøker og arbeidsgiver.

Jeg har en drøm om at kortsiktige arbeidskontrakter ikke skal benyttes ovenfor de som selv ikke ønsker dette. At utvalgsporsesser alltid foretas objektivt, på likt grunnlag og at kandidatens forutsetning for å løse oppgavene vektlegges mer en CV og tidligere erfaring.

Fremtidens løsninger lar seg simpelthen ikke stanse av oss i bransjen fordi den vil drives av arbeidstakerne, eller om du vil … massene og utgjør en supermakt i seg selv. Vi i People ønsker velkommen alle forbedringer som bidrar til å styrke din stilling som arbeidssøker uansett målsetting så lenge den kommer fra deg selv og på dine premisser.

Har du noe du vil dele kan du sende en mail på phs@people.no

Ha en super dag og et fremgangsrikt nytt år.

Per Håkon Stenhaug
People of Norway AS