Håndverk, bygg og anlegg / Industri og produksjon

Dyktig sveiser for snarlig tiltredelse Engasjement/Vikariat