Bemanning

Midlertidig ansettelse

Et stadig skiftende marked stiller større krav til fleksible løsninger. Planlegger du fremtidsbehovene med People sikrer du en fleksibel og kompetent arbeidsstyrke bestående av høyt motiverte ansatte. Fordi opplæring av nye folk er tidkrevende jobber vi ofte for å finne løsninger der du som oppdragsgiver mest mulig benytter de samme folkene.

Årsakene til ditt behov for ekstra personalressurser kan være mange. I enkelte tilfeller har du behov for folk umiddelbart, andre ganger planlegges innleie av vikarer frem i tid.

Fordi People har levert vikarer til små og store oppdrag i hele landet gjennom femten år har vi en av Norges største kandidatbaser. Dette gir oss rikelig utvalg av kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er People etablert med ett tjuetalls kontor i Norge. Dette gir oss rekkevidde og solid lokal kunnskap.

Våre rådgivere og konsulenter brenner for å gi din virksomhet de beste vikarene som finns uansett rammebetingelser og årsaker for at dere har behov for ekstra bemanning.

 • Vi sørger for:
 • Rekruttering
 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger, sykelønn
 • Forsikringer
 • HMS

People er etablert med kontorer og virksomhet i Norge og Sverige. Mange kandidater er positive til å flytte i jakten på arbeid. Sammenlagt har People en kandidatbase på over 140.000 kvalifiserte kandidater i nær sagt alle fagområder.

Benytter du People så øker din sjanse for å finne den perfekte medarbeideren uansett hva ditt behov er.

People har sterk forkus på likebehandling, og har    bestått kravene til NHO Services sertifiseringsordning ‘Revidert arbeidsgiver’!

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Litt om ordningen:

Revidert Arbeidsgiver er en frivillig revisjonsordning på sentrale deler av arbeidsgiveransvaret. Ordningen dokumenterer beman­ningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver samtidig som den bidrar til kontinuerlig arbeid med kvalitet.

Hva betyr ordningen for våre kunder og kandidater?

At vi er sertifisert som «Revidert Arbeidsgiver» bekrefter at People etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Hva revideres?

Følgende åtte områder ble revidert:

 • Arbeidsavtaler
 • HMS-kartlegging
 • HMS-ansvar avklart mellom bemanningsselskap og kunde
 • Arbeidstid og lønn
 • Håndtering av lønnsplikt
 • Sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldt
 • Stillingsvern når oppdraget avsluttes til avtalt tid

 

Ta kontakt for en prat – helt uforpliktende