Rekruttering

Rekruttering, et viktig valg i jobbhverdagen!

Medarbeidere er ofte viktigste ressurs i en virksomhet, vi antar dette også gjelder for din arbeidsplass. Derfor er det avgjørende viktig å finne riktig person hver gang. Ved siden av god prosess og rettferdige seleksjonskriterier er det viktig å identifisere rett kompetanse, erfaring, ferdigheter, motivasjon og andre forhold som sikrer at den nye medarbeideren yter godt og bidrar som forventet. Like viktig er det for mange bedrifter å kartlegge forhold relatert til personlige egenskaper som påvirker samarbeid og psykososiale forhold i team og på tvers av fagmiljøer.

Rekruttering er et fag som krever mye kunnskap og erfaring. I People har vi jobbet med rekruttering daglig gjennom femten år. Rekrutteringsrådgivere i People har mange års erfaring og besitter spisskompetanse. For deg som kunde betyr dette at med People på lag sikrer du både en rask prosess, redusert internt tidsforbruk og med høyest mulige presisjon den beste medarbeideren.

Våre kvalitetssikrede ansettelsesprosesser sikrer at jobbsøkere får en god opplevelse gjennom hele prosessen. Dette har selvsagt betydning for din virksomhets omdømme men gir også en god opplevelse selv for dem som ikke vinner frem. Som oppdragsgiver skal du kjenne deg trygg på at vi er opptatt av høy etikk og god kvalitet for alle parter.

Ditt behov som kunde står høyest av alt. People skreddersyr løsninger i samråd med deg som kunde og tilbyr også å levere kun deler av en rekrutteringsprosess som f.eks. bistand til stillingsannonser, screening av søknader, referansesjekk/dokumentkontroll m.m.

People bruker cut-e, evne- og ferdighetstest i rekrutteringssammenheng.