Håndverk, bygg og anlegg

Er du interessert i å skru på motorer? Are you interested in fixing engines? Engasjement/Vikariat