Håndverk, bygg og anlegg / Industri og produksjon

Reparatør i AMVs overhalingsavd. (Serviceavdeling) Fast