Olje og gass / Salgsstillinger

Har du selgeregenskaper og erfaring fra elektro og EKOM Fast