Ingeniør og teknikk / Olje og gass

Blir du med på et eventyr ? PARAT Halvorsen søker salgsingeniør med høy teknisk innsikt og forståelse. Fast