Håndverk, bygg og anlegg / Industri og produksjon

Dyktige sveisere for snarlig tiltredelse i 14/14 rotasjon. Engasjement/Vikariat