Helse og sosial

Vi søker vikarer med helsefaglig bakgrunn. – Mulighet for fast ansettelse. Engasjement/Vikariat