Om People

Engasjement, og eierskap gir resultat

People er ett fullservice selskap med tjenester innen rekruttering, vikar og konsulentformidling. People har lokalkontorer over hele landet. Som organisasjon besitter People solid kunnskap om lokale forhold, og dekker samtidig hele landet.

I løpet av 18 år har vi opparbeidet et omfattende nettverk av trofaste kunder og en stor kandidatbase som teller over 55.000 Dette øker muligheter for god match mellom kandidater og kunder.

People tilbyr tjenester på tvers av bransjer og fagområder.

People har engasjerte rådgivere og medarbeidere med utdanning og lang erfaring i bransjen. Dessuten har vi et stort kontaktnett og inngående kunnskap om lokale forhold. Vi ønsker alle å ha et arbeid som engasjerer, og hvor vi trives. Derfor er det ekstra meningsfylt å finne rett jobb til en kandidat, samtidig som det er rett person for kunden. Dette er vår viktigste oppgave og vi brenner for gode resultater.

Alle ansatte i People gjennomgår intern opplæring og testes i områder som HMS, system, rettferdig rekruttering, prosess og lederskap.

Bak enhver personprofil befinner det seg et viktig menneske.

God effektivitet og oversikt avhenger av gode rutiner og systemer. I People benytter vi de beste og mest velprøvde løsningene i markedet. Dette beskytter sensitive personopplysninger og gir god utnyttelse av informasjonen. Dessuten bidrar gode rutiner og systemer til høy presisjon for både kandidat og kunde.

Digitale løsninger skaper muligheter
Samfunnet digitaliseres i økende fart, og dette åpner for nye muligheter. Derfor ønsker vi i People å være innovatører i egen bransje. Vi introduserer en ny løsning som automatiserer og effektiviserer prosessen og dialogen.

For kandidater innebærer dette en høy presisjon på jobbtilbud og full kontroll gjennom mobiltelefonen eller PC.

Fordi vår nettløsning oppdateres kontinuerlig oppgis kandidattilgangen for arbeidsgivere i sanntid. Utvalgsprosessen gjennomføres ut fra kandidatens samlede dokumenterte kvalifkasjoner og derved ivaretas en rettferdig prosess.

Med integrerte løsninger for PC og mobiltelefon holder det samlede konseptet høy industriell standard utviklet med og av fagfolk fra rekruttering- og bemanningsbransjen.